Regulamin rozpatrywania skarg

Regulamin rozpatrywania skarg

  1. Biuro Dyrekcji Centrum jest zobowiązane odpowiedzieć na skargę w ciągu czternastu dni roboczych.
  2. Wszystkie skargi muszą być składane na piśmie na adres korespondencyjny Biuro Dyrekcji Centrum,

Biuro Dyrekcji Centrum

Galeria Tomaszów

Ul. Warszawska 1

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 lub na adres e-mail galeriatomaszow@cbre.com

3. Skarga powinna zawierać dane takie jak data, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe składającego skargę.

4. Wysyłając skargę Klient akceptuje niniejszy regulamin.

5. Korespondencja zawierająca dane osobowe, będzie przetwarzana na zasadach opisanych na stronie https://chgaleriatomaszow.pl/

Pin It on Pinterest

Share This